Algebra

Algebra


Continut:

Baze de Numeraţie, Mulţimea Numerelor Naturale N, Numere Prime, Mulţimi, Inegalitaţi, Mulţimea Numerelor Raţionale Q,Rapoarte si Proporţii, Numere Intregi Z, Mulţimea Numerelor Reale, Calcul Algebraic, Ecuaţii si Inecuaţii, Funcţii,Sisteme de Ecuaţii, Polinoame,Sume de Numere

Aritmetica

Aritmetica


Continut:

Probleme care se Rezolva cu Ajutorul Operaţiei de Adunare/Scadere, Probleme care se Rezolva cu Ajutorul Operaţiei de Inmulţire/Impărţire. Probeme Mixte. Probleme cu Numere. Probleme Diverse. Probleme care se rezolvă prin Metoda Reduceri la Unitate. Probleme care se rezolvă prin Metoda Figurativă.Probleme care se rezolvă prin Metoda Comparaţiei. Probleme care se rezolvă prin Metoda Faslei Ipoteze. Probleme cu Fracţii. Mazels. Probleme despre Vârstă (Ani).Probleme despre Calendar.

Geometrie

Geometrie


Continut:

Geometrie In Plan: Puncte Drepte Semidrepte. Drepte Perpendiculare pe Plan. Unghiul.Triunghi.Patrulatere. Cercul. Teorema lui Thales. Teorema lui Ceva. Teorema lui Menelaus. Arii.

Geometrie In Spaţiu: Paralelism si Perpendicularitate in Spaţiu. Prisme. Piramide. Corpuri Rotunde

Logica

Logica


Continut:

Probleme de logica

Figuri Imposibile

Figurii Imposibile


Continut:

Colectie de Imagini imposibil de realizat in realitate.

NextPrev

In fiecare patratel al unei table 10x10 se scrie cate un numar intreg astfel incat diferenta dintre oricare doua numere scrise in patratele vecine sa fie cel mult 5 (doua patratele sunt considerate vecine daca au o latura comuna). Demonstrati ca doua dintre numere trebuie sa fie egale.

Soluţie:

Care arie este mai mare, galbena sau rosie?

[image]

Aria unui hexagon este x3 unitaţi unde x este distanţa de la centrul hexagonului la una din laturile sale. Să se găsească latura hexagonului.

Care dintre unghiurile din figura care nu sunt unghiuri dreptunghice sunt congruente intre ele?

[image]

Un cerc este inscris intr-un triunghi echilateral. In spaţiile rămase se introduce un număr infinit de cercuri ca şi in figura de mai jos.

[image]

Ce fracţie din aria cercul roşu reprezintă aria celorlalte cercuri introduce in triunghi?

Soluţie:

7 Cercuri

Priviţi imaginea de mai jos. Cercul roşu trebuie rotit in sens contrat acelor de ciasornic pană când se va efectua o rotaţie complete in jurul celor 7 cercuri albastre.

De câte ori se roteşte cercul roşu (rotaţii complete)?

[image]

Soluţie:


Câte zerouri are numărul 100!?

Daca 2 + 3 = 10, 7 + 2 = 63, 6 + 5 = 66, 8 + 4 = 96 atunci care este rezultatul la: 9 + 7 = ...... ???In ce loc de pe glob temperatura masurata in grade Fahrenheit este agala cu temperatura masurata in grade Celsius si care este aceasta temperatura?Puterea magică a cifrelor

Numere Pitagorice (a² + b² = c²)

Piramide, Trapeze de Numere

4 Numere cu Proprietaţi Deosebite.4 Numere Magice

Ce este Miliardul?

Istoria Numărului Zero

Numere Speciale Pitagoriene